• Medela Pump In Style Advanced (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.
  • Medela Pump In Style Advanced nội địa Mỹ . LIKE NEW 99%.
  • Medela Pump In Style Advanced túi vàng. Mới 99%.
  • Medela Swing (máy hút đơn có chế độ matxa kích sữa). Mới 98%
  • Medela Mini Electric (máy hút đơn nhỏ gọn, giá rẻ). Mới 99%
  • Medela Harmony - hút đơn bơm tay. Mới 98% .

Sản phẩm nổi bật

Medela Pump In Style Advanced nội địa Mỹ (chế độ matxa kích sữa). LIKE NEW 99%.

Medela Pump In Style Advanced nội địa Mỹ (chế độ matxa kích sữa). LIKE NEW 99%.

Medela Pump In Style Advanced nội địa Mỹ (chế độ matxa kích sữa). LIKE NEW 99%.Bộ SP đầy đủ gồm..

3.200.000đ

Medela Pump In Style Advanced túi vàng (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.

Medela Pump In Style Advanced túi vàng (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.

Medela Pump In Style Advanced túi vàng (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.Bộ SP đầy đủ gồm:1. Mô tơ (M..

2.900.000đ

Medela Pump In Style Advanced (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.

Medela Pump In Style Advanced (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.

Medela Pump In Style Advanced (chế độ matxa kích sữa). Mới 99%.Bộ SP đầy đủ gồm: 1. Mô tơ (Medela Pu..

3.400.000đ

Medela Swing (máy hút đơn có chế độ matxa kích sữa). Mới 98%

Medela Swing (máy hút đơn có chế độ matxa kích sữa). Mới 98%

Medela Swing (máy hút đơn có chế độ matxa kích sữa). Mới 98%Bộ SP đầy đủ gồm: 1. Mô tơ (Medela Swing..

1.900.000đ

Medela Mini Electric (máy hút đơn nhỏ gọn, giá rẻ). Mới 99%

Medela Mini Electric (máy hút đơn nhỏ gọn, giá rẻ). Mới 99%

Medela Mini Electric (máy hút đơn nhỏ gọn, giá rẻ). Mới 99%Bộ SP đầy đủ gồm:1. Mô tơ (Mini Elec..

1.100.000đ

Medela Harmony - hút đơn bơm tay. Mới 98% .

Medela Harmony - hút đơn bơm tay. Mới 98% .

Medela Harmony - hút đơn bơm tay. Mới 98% .Bộ SP đầy đủ gồm: 1. Cần bơm tay. 2. Bình trữ sữa Medela ..

450.000đ